Velkommen til Bøverbru Legekontor

Ny lege ved Bøverbru legekontor fra 1.1.2023

Per Erik Bø trapper ytterligere ned fra 1.1.23 men skal fortsatt ha deleliste med Lydia Pettersbakken i 17% stilling.

Per Erik Bøs pasientliste fordeles med 50% på Lydia Pettersbakken og ny lege Øystein Fagerhaug fra 1.1. Fordeling mellom Pattersbakken og Fagerhaug gjøres ved uttrekk i regi av Helfo, noe vi ikke har mulighet for å påvirke.

De som er satt opp på timelisten til Bø etter nyttår kan møte til avtalt time og vil da få hjelp av enten Bø som avtalt (en onsdag annen hver uke) eller Pettersbakken/Fagerhaug.

 

Influensavaksine 2022

 

Vi har nå fått vaksinen og de som har time avtalt fremover vil få vaksinen da.

Andre som er i risikogruppene, over 65 år eller har kroniske sykdommer kan ringe sentralbordet og få time til vaksinering.

Prisen er kr 250,-

 

 

E kontakt,E konsultasjoner og reseptbestillinger

Fra fredag 25.3.22 vil vi koble ut muligheten for disse tjenestene i alle helger fra fredag kl 15 frem til mandag morgen kl 8.I tillegg vil det kobles ut i den enkelte leges ferie.

Dette for å unngå at E kontakter brukes i stedet for å ta kontakt med legevakt ved behov for akutt hjelp og for at legene skal kunne ta seg fri utenom vanlig arbeidstid.

Resepter kan ordnes via sentralbordet i legene ferie/fravær

Sentralbord- åpningstider fra 1.4.22:

Våre svartider er fra 08 – 11:30 / 12:15 – 15:00. Pause 11.30 til 12:15

Ved ø.hjelp må tlf 61159755 brukes eller ambulanse 113 dersom det er  akutt alvorlig sykdom.

Munnbind

Det er påbudt med munnbind ved besøk på legekontoret dersom du har luftveissymptomer .

 

 

Luftveissymptomer .

Ved spørsmål om time ved luftveissymptomer må det tas kontakt med sentralbordet på tlf 61159750. E konsultasjon gjennom helsenorge.no kan også godt brukes.Det er ellers mye informasjon på Fhi.no og Helsenorge.no

Nødnumre 113 og 116117 må kun brukes av personer som er akutt syke. Hold deg hjemme hvis du er syk. Det er viktig å ikke møte opp på legekontoret pga smittefare.

 Deleliste ved Bøverbru legekontor

 

Per Erik Bø ønsker å redusere på arbeidsmengden fra nyttår 2020/2021

Lydia Pettersbakken har takket ja til deleliste med Bø fra 1.2.21.

Bø og Pettersbakken vil dele på ansvaret for pasientene på listen.Dette planlegges ved at begge jobber 2 dager hver uke.

Bø mandag og onsdag

Pettersbakken tirsdag og fredag

 

 

Fra 1.2.20 har vi skiftet til den offentlige portalen Helsenorge.no

Ved å logge inn med bankbrikke vil du få samme tilbud som var tilgjengelig på Besøklegen.no.Der er alle andre offentlige tilbud samlet. F.eks timer i spesialisthelsetjenesten og kjernejournal .

Fra 15.8.19 er e-konsultasjoner  fakturert med fakturagebyr.De som ønsker det kan oppgi mobiltelefonnummer og få tilbud om gebyrfri betaling via Mobilpay frem til midnatt.

Det er også mulig å komme innom og betale i betalingsautomaten på legekontoret før stengetid samme dag.

 

 Sentralbord

Fra desember 17 har vi benyttet ekstern telefonløsning.I praksis betyr dette at når resepsjonen ikke er betjent,vil telefonsamtaler bli sendt videre til et sentralbord  lokalisert til Bergen De vil svare på henvendelser og ellers kunne utføre de oppgavene som ordnes i dag via sentralbordet.

Når resepsjonen er stengt, kan beskjeder legges i en låst postkasse på hyllen i slusen.Vi vil sjekke denne regelmessig og gi tilbakemelding.

 

På denne siden kan du finne informasjon om åpningstider, telefontider og mye mer.
Trykk på “Logg på ePortal her” for å:

Bestille time, det kan velges mellom hastetimer, “time på dagen” som legges ut kl 16 dagen før , og vanlige timer som legges ut for minst en måned fremover.

Fornye resepter på fast medisin

Skrive til legen. E konsultasjon.

Dersom legen besvarer og følger opp, f.eks forlengelse av sykmeldinger,henvisninger,attester ,vil det det faktureres som en vanlig konsultasjon via tilsendt giro.

Lese beskjeder fra legen

Personvernopplysninger.

https://trinnvis.no/interne-sider/hvordan-blir-helseopplysningene-dine-behandlet/

 

Betalingsalternativer:

  • Betalingsterminal: Etter endt konsultasjon kan du betale for deg på betalingsterminalen. Du taster inn fødselsdato og velger så å betale med kort, kontant, mobiltelefonen eller faktura. Dersom du velger å ikke bruke terminalen vil det bli ettersendt faktura med gebyr.
  • Mobilbetaling: Ved mobilbetaling mottar du SMS fra ConvenePay med personlig betalingslenke og kode (fire siffer). Mobilnummeret hentes fra journalsystemet, men du kan selv oppdatere nummeret ditt på betalingsterminalen eller ved å gi beskjed til klinikken. Mobilbetaling med ConvenePay er tilgjengelig i 24 timer fra du mottar SMS-en. Om mobilbetalingen ikke blir gjennomført innen fristen, sender Convene ut en faktura med fakturagebyr på vegne av klinikken. For svar på ofte stilte spørsmål, se Convene sine hjelpesider (link her).
  • Faktura: Dersom regningen ikke blir betalt på betalingsterminalen eller via mobilbetaling, sendes en faktura fra Convene på vegne av klinikken. I disse tilfellene legges det til et fakturagebyr. Har du samtykket til elektronisk kommunikasjon, kan betalingsinformasjon sendes elektronisk.
  • Har du frikort? Du må huske å melde fra til klinikken dersom du har frikort. Vær oppmerksom på at ikke alle utgifter dekkes av frikortet, eksempelvis materiell og attester.

Vennlig hilsen

 

Bøverbru Legekontor